از نکس بازار خرید کنید و بیمه آتش سوزی جایزه بگیرید


تاریخ نشر: دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ 98
از نکس بازار خرید کنید و بیمه آتش سوزی جایزه بگیرید

حادثه بر خلاف انتظار است. بارها در اخبار و روزنامه ها در مورد آتش سوزی های مختلف شنیده ایم. اما این اتفاق ناگوار برای هر کسی اتفاق بیوفتد طبیعتاً بازگشت به قبل از آتش سوزی هزینه بردار است. اما چه راهکاری می تواند برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از آتش سوزی مناسب باشد؟

از امروز مشتریان نکس بازار می توانند با خرید از نکس بازار از بیمه آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی سامان بهره مند شوند.

بدین ترتیب با یک تیر دو نشان میزنید. هم خرید میکنید و محصول خود را با مناسب ترین قیمت دریافت میکنید و هم محل صنعتی یا غیر صنعتی خود را بیمه میکنید.

نحوه این بیمه بدین صورت خواهد بود:

1- با خرید تا مبلغ 120000 تومان بیمه آتش سوزی سامان را به مدت یکسال تا سقف مبلغ 20.000.000 تومان هدیه دریافت کنید.

2- با خرید تا مبلغ 240000 تومان بیمه آتش سوزی سامان را به مدت یکسال تا سقف مبلغ 40.000.000 تومان هدیه دریافت کنید.

3- با خرید تا مبلغ 360000 تومان بیمه آتش سوزی سامان را به مدت یکسال تا سقف مبلغ 60.000.000 تومان هدیه دریافت کنید.

همین امروز اقدام کنید.

دیدگاه مشترکین