چرخ خیاطی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

چرخ خیاطی برلیانت مدلBSM-6300

دارای ۱۱ طرح گلدوزیدارای عرض گلدوزی ۵ میلی مترنوع حرکت جادکمه چها زمانهدارای لامپ LEDسیستم قاب ماکو ار نوع تمام فلزدارای سیستم فشار پایه برای ضخامت پا..

1,605,000 تومان

چرخ خیاطی برلیانت مدلBSM-6200

دارای ۱۱ طرح گلدوزیدارای عرض گلدوزی ۵ میلی مترنوع حرکت جادکمه چها زمانهدارای لامپ LEDسیستم قاب ماکو ار نوع تمام فلزدارای سیستم فشار پایه برای ضخامت پا..

1,525,000 تومان

چرخ خیاطی مارشال مدل 960

چرخ خیاطی مارشال 960            تعداد حاشيه دوزي : 26طرحعرض گلدوزي : 7 ميلي مترحرکت جادکمه : اتوماتي..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 950S

چرخ خیاطی مارشال 950Sتعداد حاشيه دوزي : 32طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتدارای لامپ LEDسيستم قاب ماک..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 940S

چرخ خیاطی مارشال 940Sتعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتیکدارای طراحی و پرینت لیزری..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 920S

مارشال 920Sتعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبهدارای لامپ LEDسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي سيس..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 8500h

تعداد حاشيه دوزي : 404طرحعرض گلدوزي : 7 ميلي مترحرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : تمام دورداراي قطع..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 842S

     842S  تعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : ..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 840S

چرخ خیاطی مارشال 840Sتعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : نيمه دور ت..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 815P

 چرخ خیاطی مارشال 815P  تعداد حاشيه دوزي : 10طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي سيستم فش..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 7500A

تعداد حاشيه دوزي : 341طرحعرض گلدوزي : 7 ميلي مترحرکت جادکمه : اتوماتيکداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : تمام دورقابليت :حافظه دار- ما..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 742BL

تعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي سيستم فش..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل پرنسس (PRINCESS)

چرخ خیاطی مارشال پرنسس( PRINCESS)    تعداد حاشيه دوزي : 11طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 960A

چرخ خیاطی مارشال 960A       تعداد حاشيه دوزي : 32طرحعرض گلدوزي :7 ميلي مترحرکت جادکمه : اتوماتيکداراي درب جعبه و سوزن نخ کن ا..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 945S

چرخ خیاطی مارشال 945Sتعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتدارای طراحی و پرینت لیزری ب..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 935S

چرخ خیاطی مارشال 935Sتعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتدارای لامپ LEDسيستم قاب ماک..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 925S

چرخ خیاطی مارشال 925Sتعداد حاشيه دوزي : 19طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبهدارای طراحی و پرینت لیزری برجسته ( Digital Prin..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 860A

 860Aتعداد حاشيه دوزي : 28طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : اتوماتيکداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزدار..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 850A

 850Aتعداد حاشيه دوزي : 28طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : اتوماتيکداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزدار..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 845S

چرخ خیاطی مارشال 845S845Sتعداد حاشيه دوزي : 32طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبهسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي سيس..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 841S

چرخ خیاطی مارشال 841Sتعداد حاشيه دوزي : 32طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي درب جعبهسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي سيستم ف..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 830S

   چرخ خیاطی مارشال 830Sتعداد حاشيه دوزي : 10طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي کاور پلاستيکيسيستم قاب ماکو : نيمه دور تما..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 820S

   چرخ خیاطی مارشال 820Sتعداد حاشيه دوزي : 10طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي کاور پلاستيکيسيستم قاب ماکو : نيمه دور تما..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدرن 930S

   چرخ خیاطی مارشال 820Sتعداد حاشيه دوزي : 10طرحعرض گلدوزي : 5 ميلي مترحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي کاور پلاستيکيسيستم قاب ماکو : نيمه دور تما..

ناموجود

چرخ خیاطی مارشال مدل 8000H

تعداد حاشيه دوزي : 40طرحعرض گلدوزي : 7 ميلي مترحرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتسيستم قاب ماکو : تمام دورداراي قطع ..

ناموجود

میاندوز صنعتی مارشال مدل 3040M

مياندوزقابليت دوخت 2،3،4،5 نخداراي 2 و 3 سوزن مياندوزداراي قلاب نخ کن اتوماتيکداراي کشش نخ اتومات بسيار دقيقداراي 6سري پايه :مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،..

ناموجود

سردوز صنعتی مارشال مدل 304A

زيگزال 3 نخ و 4 نخداراي قلاب نخ کن اتوماتيکداراي 6سري پايه :مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي ،نواردوزي و شيلينگ دوزيداراي کار پيش بر قابل ت..

ناموجود

سردوز صنعتی مارشال مدل 303A

زيگزال 3 نخداراي قلاب نخ کن اتوماتيکداراي 6سري پايه :مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي ،نواردوزي و شيلينگ دوزيداراي کار پيش بر قابل تنظيمامک..

ناموجود

قلاده تربیتی سگ ریموت دار شارژیمدل: PT8500مناسب برای تمامی نژادهای سگریموت دار دیجیتال بی سیمضد آبقا..
425,000 تومان

قلاده تربیتی سگ ریموت دار شارژیمدل: PT8400ریموت دار دیجیتال بی سیمقابل استفاده جهت تربیت سگمناسب برا..
295,000 تومان

• کمپانی لاجیتک جدیدترین وب کم خود را با نام C930e اوایل سال 2014 به بازار ارایه کرد. این کمپانی ادع..
1,777,000 تومان

از ویژگی اصلی ماوس MX ANYWHERE 2S می توان به ویژگی منحصر به فرد شارژ سریع آن اشاره کرد. این محصول دا..
898,000 تومان